DLACZEGO MY ?!

 • ƒsukcesy w licznych konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych;
 • ƒwszechstronny rozwój ucznia zdolnego;
 • ƒkadra złożona z doświadczonych, kreatywnych nauczycieli, wciąż podnoszących swoje kwalifikacje;
 • ƒmiędzynarodowa wymiana młodzieży,
 • liczne i atrakcyjne  zajęcia  pozalekcyjne  zgodne z zainteresowaniami uczniów;
 • ƒwycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeów, spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • ƒliczne imprezy okolicznościowe;
 • ƒpomoc  uczniom   wymagającym   wsparcia w nauce;
 • ƒdobre samopoczucie i życzliwa atmosfera;
 • ƒprofesjonalne i skuteczne przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych.

Wyróżnia nas

 • innowacja pedagogiczna – tylko u nas!;
 • klasa z rozszerzonym językiem angielskim – 5 godzin języka tygodniowo!!!;
 • budynek po rozbudowie i kapitalnym remoncie;
 • 25 wszechstronnych  i nowoczesnych sal dydaktycznych z dostępem do Internetu;
 • profesjonalne i bogato wyposażone  pracownie chemiczne i fizyczne;
 • pracownie językowe i przedmiotowe;
 • biblioteka szkolna i czytelnia z bogatym księgozbiorem;
 • sala terapeutyczna i szkoleniowa;
 • doskonała baza sportowo-rekreacyjna;
 • przyjazna atmosfera w szkole – u nas tylko 9 klas !.

W naszym Gimnazjum:

 • jest zachowana właściwa proporcja między wiedzą, umiejętnościami i wychowaniem;
 • kształtowane są umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, dobrej komunikacji, twórczego rozwiązywania problemów;
 • silny nacisk położony jest na sprawy wychowawcze;
 • uczniowie i rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego, wychowawców i nauczycieli;
 • zajęcia pozalekcyjne stwarzają uczniom wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań;
 • stwarzane są warunki do wyrównania poziomu młodzieży pochodzącej z różnych środowisk.